Naast goud behoort ook zilver tot één van de meest geliefde edelmetalen. De fraaie glans van zilver is ongeëvenaard en heeft een grote aantrekkingskracht op ons mensen. Daarnaast is zilver een kostbaar edelmetaal en ook dit is een reden waarom zilver erg geliefd is. Hoewel zilver minder kostbaar is dan goud vertegenwoordigd zilver wel degelijk een behoorlijke waarde.

Er zijn verschillende kwaliteiten/soorten zilver en het is dan ook belangrijk om te weten met wat voor zilver je van doen hebt. Met andere woorden, testen is de enige manier om erachter te komen of, en zo ja, met wat voor soort zilver je te maken hebt. Wanneer je het antwoord op deze vragen hebt, dan heb je direct een goede start gemaakt met het bepalen van de waarde van het zilver.

Wat is zilver en waar wordt het gewonnen?

Zilver is een metaal dat relatief zacht is en een ietwat witte glans heeft. Vanuit scheikundige invalshoek gezien bestaat zilver uit argentum, een scheikundig element dat wordt aangeduid met het scheikundig symbool Ag. Zilver wordt in pure vorm voortgebracht door de natuur zelf. Daarnaast komt zilver voor in combinatie met andere metalen (elementen) zoals bijvoorbeeld koper en zink.

Op enkele plekken in de wereld vind je grote zilvermijnen. Mexico, Peru, Australië, China, Rusland en Amerika zijn voorbeelden van landen waar zilver wordt gewonnen. Overigens is het winnen van zilver lang niet altijd core business, maar is het ‘slechts’ een bijvangst bij het winnen van eerder genoemde metalen als koper, zink en lood. In Europa is Polen één van de weinige landen waar zilver wordt gewonnen.

Eigenschappen van zilver

Zilver kent een aantal bijzondere eigenschappen. De eerder genoemde fraaie witte glans van zilver is hier slechts één van. Een andere eigenschap van zilver is dat het eenvoudig te bewerken is, doordat het een relatief zacht metaal is. Overigens is het goed om te weten dat zilver harder is dan goud.

Zilver is een metaal met een uitstekende elektrische geleidbaarheid. Sterker nog, het is het best elektrisch geleidende (edel)metaal! Dit zelfde geldt voor het geleiden van warmte. Een laatste bijzondere eigenschap van zilver die we graag willen benoemen is de hoge optische reflectie van (zichtbaar) licht. Door deze bijzondere eigenschappen kent zilver veel verschillende toepassingen.

Toepassingen van zilver

Zilver kent een lange en rijke historie. Al ver terug in de oudheid, we hebben het dan over ruim 3500 jaar voor Christus, werd er al zilver gewonnen. Dit gebeurde door het te scheiden van lood en blijkt uit opgravingen die aan die tijd zijn te relateren. Zilver werd in de oudheid voornamelijk gebruikt als betaalmiddel.

Daarnaast werd zilver veel gebruikt voor het maken van sieraden en gebruiksvoorwerpen. Bij dit laatste moet je denken aan borden, bekers, bestek, kandelaars en vazen. Vandaag de dag wordt zilver nauwelijks nog gebruikt als regulier betaalmiddel. Hoogstens wordt zilver nog gebruikt voor bijzondere munten als herdenkingsmunten.

Zilver wordt gebruikt voor het maken van spiegels, vanwege de hoge optische reflectie van dit metaal. De eerlijkheid gebiedt hierbij overigens wel te zeggen dat voor het maken van spiegels steeds vaker wordt gekozen voor aluminium in plaats van zilver. Dit heeft alles te maken met de prijs, want aluminium is nu eenmaal vele malen goedkoper.

Vaak wordt zilver gebruikt om ander metaal mee te verfraaien of zelfs helemaal mee te bekleden. Deze ‘andere’ metalen worden ook wel minderwaardige metalen genoemd. Door ze te voorzien van een dun laagje zilver lijkt het net alsof het een volwaardig zilveren voorwerp is. Dit fenomeen noemen we ‘verzilveren’.

Kijken we naar de industrie, dan zien we dat zilver gebruikt wordt als katalysator en wordt het gebruikt in tal van elektrische en elektronische apparaten. Dit heeft alles te maken met de uitstekende geleidende eigenschappen van zilver.

Zilver kent nog vele andere toepassingen. Het gaat te ver om al deze toepassingen hier afzonderlijk te benoemen. Een aantal toepassingen willen we je echter niet onthouden en bieden we je aan in een korte opsomming. Zo wordt zilver verder toegepast in of bij:

 • Fotografie
 • Tandheelkunde
 • Waterzuivering (kleine hoeveelheden)
 • Alternatieve geneeskunde
 • Het maken van regen en verminderen van mist (veelal rondom luchthavens)

Soorten zilver

Zilver komt in verschillende soorten voor. Niet elke soort heeft dezelfde waarde en alleen vanwege dit feit is zilver testen een belangrijk iets. De verkeerde waarde toekennen aan zilver kan je veel geld kosten en door het zilver te testen voorkom je dit soort onaangename financiële verrassingen.

Zilver, in de meest zuivere vorm, is niet geschikt voor het bewerken tot bijvoorbeeld sieraden. Het metaal is in deze vorm simpelweg te zacht. Een mooi vervaardigd sieraad gemaakt van ‘puur zilver’ zou geen lang leven beschoren zijn en al snel zijn vorm verliezen. Dit is dan ook de reden dat er een tweede metaal wordt toegevoegd aan het zilver. In de meeste gevallen is dit koper en hierdoor wordt zilver behoorlijk sterker dan het zilver in de zuiverste vorm. Hierdoor is het wel geschikt om te bewerken.

Naast zilver in de meest zuivere vorm onderscheiden we drie andere soorten zilver. De eerste soort zilver is zilver dat bestaat uit 92,5% zuiver zilver en 7,5% koper. Dit zilver wordt ‘eerste gehalte zilver’ genoemd en wordt aangeduid als 925/1000 met als keurmerk .925. Internationaal gezien wordt dit type zilver Sterling Silver genoemd. Buurland Engeland houdt Standard Silver aan als benaming van dit zilver.

Als er zogenaamd ‘eerste gehalte zilver’ bestaat, dan is het logisch om te veronderstellen dat er ook zoiets bestaat als ‘tweede gehalte zilver’. Deze veronderstelling is correct. Tweede gehalte zilver heeft een andere legering dan eerste gehalte zilver. Dit zilver bestaat uit 83,5% uit zilver in zijn meest zuivere vorm en voor 16,5% uit een ander edelmetaal, veelal koper. Doordat dit zilver relatief veel koper bevat wordt dit type zilver niet tot nauwelijks gebruikt voor het vervaardigen van sieraden. Dit komt omdat dit zilver niet die fraaie glans heeft van zilver in zijn zuiverste vorm of van eerste gehalte zilver. Internationaal gezien wordt er in het geval van tweede gehalte zilver gesproken over ‘white metal’ in plaats van zilver.

Zilver moet, om zilver genoemd te mogen worden, voldoen aan wettelijke bepalingen. Deze zijn vastgelegd in de Nederlandse Waarborgwet 1986. Toch wordt al snel iets zilver genoemd. Je kunt hierbij dan de afkorting BWG tegenkomen. Dit staat voor ‘beneden het wettelijk gehalte’ en geeft aan dat je te maken hebt met edelmetaal met een gehalte zilver dat lager ligt dan 800/1000 (derde gehalte zilver).

Keurmerken en cijfers

Zilver dat in Nederland verhandeld/verkocht wordt moet voldoen aan een aantal wettelijke voorschriften en bepalingen. Eén van deze voorschriften is dat het zilver altijd moet zijn voorzien van een keurmerk. Onderstaande tabel laat precies zien welke keurmerken dit zijn:

zilver keurmerken

Uiteraard kun je te maken krijgen met zilver uit het buitenland. Hier zal je bovenstaande keurmerken natuurlijk niet op aantreffen. Wanneer je geen keurmerk op het zilver aantreft, check het zilver dan op cijfers. Door middel van cijfers kan de producent van het zilver namelijk aangeven met welke soort zilver je van doen hebt. De volgende cijfers kun je tegenkomen:

 • .925 (eerste gehalte zilver)
 • .835 (tweede gehalte zilver)
 • .800 (derde gehalte zilver)

Hoewel keurmerken en cijfers een goede indicatie geven met welk type zilver je te maken hebt, raden wij altijd aan om het zilver zelf te testen. Verderop in dit artikel vertellen we je meer over zilver testen en hoe je dit zelf eenvoudig kunt doen.

De prijs van zilver

De prijs van zilver wordt bepaald door vraag en aanbod en vanzelfsprekend door het soort zilver. De koers van zilver schommelt en wanneer je van plan bent om zilver te gaan verkopen, dan is het raadzaam om je even te verdiepen in de koersen. De prijs van zilver wordt aangegeven in US Dollars, per gewicht. De eenheid voor gewicht is in het geval van zilver ‘troy ounce’.

Troy ounce is een gewichtseenheid die voor veel verschillende edelmetalen wordt gebruikt. Eén troy ounce is iets meer dan 31,1 gram. Een rekensommetje is dan ook snel gemaakt wanneer je weet met welk type zilver je van doen hebt en hoe zwaar dit is. Een uiterst nauwkeurige weegschaal is hierbij belangrijk. Deze vind je in onze webwinkel.

De handel in zilver

Ook de handel in zilver is er één van vraag en aanbod. Het overgrote deel van de vraag naar zilver komt uit industriële hoek. Opmerkelijk is dat het gebruik van zilver in de fotografiesector sterk is teruggelopen. Het gebruik van zilver voor het vervaardigen van sieraden en munten is stabiel te noemen. Ook voor beleggingsdoeleinden wordt er gehandeld in zilver. De vraag naar zilver voor dit specifieke doel schommelt sterk en is mede afhankelijk van conjuncturele ontwikkelingen.

Zilver testen, hoe doe je dat?

Net zoals voor veel andere zaken geldt dat er meer wegen naar Rome leiden, geldt dit ook voor zilver testen. Je kunt op verschillende manieren zilver testen om er zo achter te komen of je met echt zilver of met BWG (beneden wettelijk gehalte) zilver te maken hebt. Gezien de prijs van zilver is zilver testen aan te raden. We zullen een aantal manieren om zilver te testen de revue laten passeren.

Keurmerken:

De keurmerken zijn hierboven al even benoemd. Voor de volledigheid noemen wij deze mogelijkheid van zilver testen nog eens op deze plaats. Een keurmerk is een zeer goede indicator van het type zilver waar je mee van doen hebt. Het checken van zilver op keurmerken is slechts puur en alleen een visuele inspectie. Bij twijfel adviseren we je om altijd om, naast deze visuele inspectie, een andere testmethode op het zilver toe te passen.

Juweliersloep, 40x25, met LED verlichting

★★★★★
7,99  Op voorraad
vanaf 15/07/2024 12:20

Cijfers:

Ook de aanduiding van cijfers op zilver hebben we reeds besproken. De aanduiding van cijfers op zilver is een meer internationale manier waarmee wordt aangegeven met welk type zilver je te maken hebt. Het checken van cijfers behoort, net als de check op keurmerken, tot de visuele inspectie van zilver. Ook hier geldt dat je bij twijfel nog een andere methode gebruikt voor het zilver testen.

Zilver testen met een magneet:

Je kunt zilver testen op echtheid door middel van een magneet. Er staan je wat dit betreft een tweetal mogelijkheden tot je beschikking. Allereerst moet je zorgen voor een uiterst krachtige magneet. Je kunt het beste kiezen voor een neodymium magneet. Deze is vele malen krachtiger dan een ‘standaard magneet’.

Wanneer je echt met zilver te maken hebt, dan zal dit zilver nauwelijks reageren op de magneet. Er zal hoogstens een zeer kleine tot minieme aantrekkingskracht waar te nemen zijn. Wanneer het object direct en krachtig wordt aangetrokken door de magneet weet je één ding zeker en dat is dat je niet met zilver van doen hebt.

De tweede test die je met een magneet kunt doen is de volgende. Deze test is bedoeld voor het testen van zilveren staven. Leg de zilveren staaf in een hoek van 45 graden. Leg vervolgens de magneet bovenaan de zilveren baar.

Wanneer je met echt zilver te maken hebt, dan zal de magneet zeer langzaam naar beneden glijden in plaats van er direct naar beneden toe af te vallen. Voor beide magneettesten geldt dat deze aanvullend bedoeld zijn op andere manieren van zilver testen. Beide testen bieden geen 100% garantie.

Super sterke magneten - 12 x 2 mm (10-stuks) - Rond - Neodymium - Koelkast magneten - Whiteboard magneten - Corsage – Klein - Ronde - 12x2mm

★★★★★
9,95  Op voorraad
vanaf 15/07/2024 12:20

Zilver testen met behulp van ijs:

Een simpele methode die uitkomst kan bieden als je geen andere methode voor zilver testen bij de hand hebt is de zogenaamde ijstest. De ijstest is het beste toe te passen op zilveren baren en zilveren munten. De test is even simpel als doeltreffend. Leg een blokje ijs op het zilver. Wanneer deze direct smelt, alsof het ijsblokje op iets heet gelegd is, dan is de kans erg groot dat je met echt zilver te maken hebt. Dit heeft alles te maken met één van de bijzondere eigenschappen van zilver, namelijk de thermische geleiding van dit metaal.

Zilver testen, de geluidstest:

Deze manier van zilver testen is het meest geschikt voor het testen van zilveren munten. Let op, ook deze test is een aanvullende test, want enkel en alleen de geluidstest geeft geen garantie of je wel of niet met een zilveren munt te maken hebt. Wanneer je een zilveren munt op een vlakke ondergrond laat vallen of hier met een ander soort metaal op tikt, dan hoor je een mooi geluid. Dit geluid heeft nog het meeste weg van een belletje en klinkt helder. Ter vergelijking zou je een euromunt kunnen pakken en dezelfde test kunnen uitvoeren. Het verschil is dat een euromunt een lelijk en dof geluid maakt.

Zilver testen met behulp van bleek:

In elk keukenkastje staat wel een fles bleekmiddel. Bleekmiddel kun je goed gebruiken voor zilver testen. Zilver zal namelijk dof of zwart uitslaan wanneer je hier een druppeltje bleek op aanbrengt. Hou er bij deze manier van zilver testen wel rekening mee dat ook verzilverde voorwerpen deze test aankunnen!

Zelf zilver testen met behulp van toetswater en een toetssteen

Voor het testen van zilver met behulp van toetswater heb je het volgende nodig:

 • een toetssteen
 • toetswater zilver
 • schone werkruimte
 • goede verlichting

Levabe Toetswater Goud & Zilver + Toetssteen + 9K EN 23,8K TESTER - en Schoonmaak neutralizer - Koningswater Goud tester

54,95  Uitverkocht
vanaf 15/07/2024 12:20

Zilver testen met behulp van een toetssteen gebeurt al vele honderden jaren. De toetssteen moet aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn dat de toetssteen bestand moet zijn tegen de testvloeistof (ook wel toetswater genoemd). Dit toetswater bevat zuren en de toetssteen moet hier tegen kunnen om het juiste resultaat te verkrijgen. De tweede belangrijke voorwaarde is dat de toetssteen hard moet zijn, omdat er met zilver een kras op gemaakt moet kunnen worden.

Het testen van zilver laat zich het beste uitleggen door middel van een voorbeeld.

In onderstaand voorbeeld laten we stap voor stap zien hoe je een zilveren voorwerp test op echtheid:

Zilver testen, waarom zou je het doen?

Zilver is niet zomaar zilver, dat heeft dit artikel wel duidelijk gemaakt. Je kunt dan ook simpelweg niet alle zilver over één kam scheren. Hiervoor is het een te kostbaar edelmetaal en enige kennis van dit metaal is nodig om het op de juiste waarde te schatten. Naast deze kennis staan je verschillende manieren van zilver testen ter beschikking.

De meest betrouwbare test is de toetswater analyse met behulp van een toetssteen. Ga bij zilver testen niet over één nacht ijs. Geef het de tijd en aandacht die het nodig heeft, want alleen dan ben je uiteindelijk zeker van het juiste resultaat. Wanneer je weet met welk type zilver je te maken hebt is het vervolgens vrij eenvoudig om de waarde ervan te bepalen. De waarde van zilver wordt overigens vaak niet alleen bepaald door puur en alleen het type zilver. Emotionele waarden, de oudheid en het object bepalen onder andere de prijs. Meer hierover lees je elders op deze site.