Goud en aandelen zijn twee verschillende beleggingsproducten met elk hun eigen kenmerken en risico’s. Goud wordt vaak gezien als een veilige investering voor beleggers. Het is een fysiek product dat vele duizenden jaren werd gebruikt als betaalmiddel. Goud heeft een lange geschiedenis van waarde stabiliteit en wordt vaak gezien als een goede manier om geld te beschermen tegen inflatie of andere economische onzekerheden.

Aandelen zijn een beleggingsproduct waarbij beleggers een deel van het eigendom van een bedrijf kopen. Als aandeelhouder heb je het recht om deel te nemen aan de besluitvorming van het bedrijf en je krijgt een deel van de winst die het bedrijf maakt. Aandelen zijn onder andere interessant als het bedrijf groeit, want zo kun je ook op langere termijn goede rendementen behalen.

Maar ze zijn ook risicovoller, zeker in vergelijking met andere beleggingsvormen als bijvoorbeeld obligaties. De waarde van aandelen kan sterk fluctueren en er is altijd het risico dat een bedrijf failliet gaat of minder goed presteert dan verwacht. Dit kan leiden tot verliezen voor jou als aandeelhouder zijnde.

Waarom wordt goud gezien als een veilige belegging?

Goud is een fysiek product en heeft daarom een bepaalde intrinsieke waarde. Dat betekent dat het waarde heeft op zichzelf en niet afhankelijk is van andere factoren zoals de economie of de politiek.

Daarnaast wordt goud vaak gezien als een goede manier om geld te beschermen tegen inflatie of andere economische onzekerheden. Inflatie zorgt ervoor dat dat de waarde van geld afneemt over de tijd. Het wordt simpelweg minder waard doordat je voor hetzelfde bedrag aan geld minder kunt kopen ten opzichte van een vergelijke periode. Inflatie wordt over het algemeen per maand, kwartaal, half jaar of jaar gemeten.

Goud neemt vaak in waarde toe als de inflatie stijgt, wat beleggen in (fysiek) goud een interessante optie maakt om je vermogen te beschermen.

Tot slot kan goud ook een goede belegging zijn in tijden van economische onzekerheid of onrust (lees: oorlog of wereldwijde spanning). Beleggers grijpen dan graag en vaak terug op zekerheden en in dit geval biedt goud beleggers de zekerheid waar ze naar op zoek zijn. Hierdoor zie je vaak dat de waarde van goud stijgt in tijden van onzekerheid.

Het is wel belangrijk om te onthouden dat goud, net als alle andere beleggingsproducten, risico’s met zich meebrengt. De waarde van goud kan fluctueren en er is altijd het risico dat je verliezen maakt als je in goud belegt.

Wat zijn de risico’s van beleggen in goud?

Er zijn enkele belangrijke risico’s waar je rekening mee moeten houden als je belegt in goud:

 • Prijsfluctuaties:
  De waarde van goud kan fluctueren, wat betekent dat de prijs ervan kan stijgen of dalen. Dit kan leiden tot winsten of verliezen voor beleggers, afhankelijk van hoe de markt, economie of de situatie in de wereld zich ontwikkelt.
 • Verkoopproblemen:
  Goud is een fysiek product en als je ervan af wilt, moet je het verkopen aan iemand anders. Dit kan soms moeilijk zijn, vooral als je het goud snel wilt verkopen.
 • Opslagkosten:
  Goud moet worden opgeslagen en bewaard. Hier zijn vrijwel altijd kosten aan verbonden. Als je goud in fysieke vorm hebt, moet je het bijvoorbeeld in een veilige kluis bewaren. Verder kan je verzekeringsmaatschappij een bepaald type alarmsysteem verplicht stellen. Besteed je de opslag van je goud uit aan een derde partij? Dan brengt deze hier uiteraard ook kosten voor in rekening.
 • Beperkte liquiditeit:
  Goud in fysieke vorm is niet zo liquide als bijvoorbeeld aandelen of obligaties. Dat betekent dat het over het algemeen nét iets moeilijker is om het snel te verkopen.
 • Geen dividend:
  Goud levert niets op in de vorm van dividend. Concreet betekent dit dat beleggers geen regelmatige extra inkomsten ontvangen uit hun goudbeleggingen.

Kun je ook online beleggen in goud?

Ja, het is mogelijk om online in goud te beleggen. Er zijn verschillende manieren om online in goud te beleggen, waaronder:

 • Goudfondsen:
  Er zijn beleggingsfondsen die specifiek in goud beleggen. Je kunt deze fondsen kopen via een online makelaar of een beleggingsplatform.
 • Goud-ETF’s:
  Een goud-ETF (Exchange Traded Fund) is een beleggingsfonds dat in goud belegt en dat op een beurs verhandeld kan worden. Je kunt goud-ETF’s kopen via een online makelaar of beleggingsplatform.
 • Goudcertificaten:
  Sommige banken en financiële instellingen bieden goudcertificaten aan die je kunt kopen als belegging. Deze certificaten geven aan dat je eigenaar bent van een bepaald gewicht aan goud, hoewel je het goud zelf niet in fysieke vorm bezit.
 • Goud-CFD’s:
  Goud-CFD’s (Contracts for Difference) zijn ook financiële instrumenten die je kunt gebruiken om in goud te speculeren zonder het fysiek te bezitten. Je kunt goud-CFD’s kopen of verkopen via een online makelaar of beleggingsplatform.

Waarom beleggen in aandelen?

Er zijn verschillende redenen waarom mensen in aandelen beleggen:

 • Groeipotentieel:
  Aandelen geven je de mogelijkheid om te participeren in de groei van een bedrijf. Als een bedrijf goed presteert, kan de waarde van de aandelen stijgen, wat kan leiden tot goede rendementen voor beleggers op de lange termijn.
 • Spreiding:
  Aandelen kunnen een goede manier zijn om je beleggingen te spreiden, wat het risico over het algemeen vermindert. Door in verschillende aandelen te beleggen, breng je deze spreiding in je beleggingsportefeuille aan.
 • Inkomsten:
  Sommige aandelen keren een deel van de winst van het bedrijf uit in de vorm van dividend.
 • Liquiditeit:
  Aandelen zijn over het algemeen meer liquide dan bijvoorbeeld vastgoed of fysiek goud. Hierdoor is het in de praktijk vaak makkelijker is om ze te kopen of te verkopen. Dit bied je meer flexibiliteit, waardoor je snel kunt reageren op veranderingen in de markt.

Er zijn echter ook risico’s verbonden aan het beleggen in aandelen. De waarde van aandelen kan fluctueren en er is altijd het risico dat een bedrijf failliet gaat of minder goed presteert dan verwacht, waardoor je als belegger verlies kunt leiden.

De vijf belangrijkste verschillen tussen beleggen in aandelen en beleggen in goud op een rij

 • Waarde:
  Aandelen hebben waarde omdat ze een deel van het eigendom van een bedrijf vertegenwoordigen. Goud heeft waarde op zichzelf en is niet afhankelijk van het succes of de prestaties van een bedrijf.

 • Risico:
  Aandelen zijn risicovoller dan bijvoorbeeld obligaties of spaarrekeningen, omdat de waarde ervan kan fluctueren en er is altijd het risico dat een bedrijf failliet gaat of minder goed presteert dan verwacht. Goud is over het algemeen minder risicovol, hoewel de waarde ervan ook kan fluctueren.
 • Inkomsten:
  Aandelen kunnen beleggers ‘extra inkomsten’ opleveren in de vorm van dividend, terwijl goud deze extra inkomsten niet kent.
 • Liquiditeit:
  Aandelen zijn meer liquide dan fysiek goud, wat betekent dat het makkelijker is om ze te kopen of te verkopen.
 • Spreiding:
  Beleggers kunnen in verschillende aandelen beleggen om zo hun beleggingen te spreiden, waardoor het risico dat ze lopen minder groot is. Als je alleen belegt in goud, dan kun je het risico dat je loopt niet spreiden. Natuurlijk kan dit wel als goud onderdeel is van een beleggingsportefeuille waartoe ook andere beleggingsvormen behoren, zoals bijvoorbeeld aandelen en obligaties. Je kunt dan het risico spreiden door bijvoorbeeld meer of minder in goud te beleggen of juist meer of minder in de andere beleggingsvormen.

Wees je bewust van de risico’s van beleggen

Wat voor zowel goud als aandelen geldt, is dat het belangrijk is om te onthouden dat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt. Je doet er goed aan om je beleggingen te spreiden om het risico te verminderen. Heb je zelf geen of onvoldoende kennis van beleggen, raadpleeg dan altijd een erkend financieel adviseur of een professionele beleggingsadviseur.

Ben je wat meer gevorderd, wees je dan in elk geval altijd bewust van de financiële risico’s die beleggen nu eenmaal altijd met zich meebrengen. Je kunt tenslotte een deel van je geld verliezen en in een ‘worst case scenario’ verlies je je gehele inleg.