Over diamanten valt veel te vertellen. Diamanten behoren tot de meest geliefde edelstenen die er zijn. Ze staan bekend om hun uitzonderlijke hardheid en hun spectaculaire glans. Diamanten zijn kostbaar en daarom is het goed om te weten of u met echte diamanten te maken heeft of met namaak. Daarnaast is er een edelsteen dat qua eigenschappen erg veel lijkt op diamant. Deze edelsteen heet moissaniet. Ondanks de sterk gelijkende eigenschappen is er een groot verschil in waarde tussen beiden. Diamanten testen is dus erg belangrijk, zodat u niet alleen weet met welke edelsteen u van doen heeft, maar diamanten testen is ook belangrijk voor uw bedrijfsvoering. Het maakt immers nogal verschil qua waarde of u uitgaat van diamant of van moissaniet. Gelukkig is diamant testen geen ingewikkelde materie en kunt u dit heel eenvoudig zelf doen door middel van een handige tool, de diamant tester. Om te testen of u met moissaniet te maken heeft is er de moissaniet tester. Er is ook een apparaat verkrijgbaar waarmee u zowel moissaniet als diamanten kunt testen.

Voor we u meer gaan vertellen over het proces dat diamanten testen heet is het goed om iets meer te weten over deze edelstenen. Ook zullen we stilstaan bij het mineraal moissaniet, vanwege de sterk gelijkende eigenschappen die dit mineraal met diamant heeft. Vanzelfsprekend staan we ook uitgebreid stil bij het diamant testen zelf.

Edelstenen, wat zijn dit eigenlijk?

Edelstenen

Edelstenen, het woord is al een aantal maal gevallen, maar wat zijn het nu eigenlijk precies? Een gesteente mag edelsteen genoemd worden als het aan drie kenmerkende voorwaarden voldoet. Deze drie voorwaarden zijn:

 • Zeldzaamheid
 • Schoonheid
 • Duurzaamheid

Zeldzaamheid
Edelstenen komen van nature voor in de natuur. Onder zeldzaamheid verstaan we in het geval van edelstenen de frequentie waarin deze voorkomen in de natuur. In het geval van diamanten kunnen we gerust stellen dat zij aan dit criterium voldoen.
Ze komen namelijk lang niet overal op aarde voor en zijn ook nog eens heel moeilijk om te winnen (delven).

Kijken we naar moissaniet, ook dan kunnen we gerust concluderen dat dit mineraal aan dit criterium voldoet. Het komt maar weinig voor in de natuur en veel van het moissaniet dat gebruikt wordt in sieraden is het zogenaamde synthetische moissaniet.

Schoonheid
Bij schoonheid, het tweede criterium waaraan edelstenen moeten voldoen, draait alles om het visuele aspect van de edelsteen. Vorm, kleur en glans zijn hierin belangrijke en bepalende factoren. Kijken we wederom naar diamanten, dan voldoen diamanten met het grootste gemak aan deze voorwaarde. Diamanten hebben onder andere namelijk een unieke vorm en een ongekende glans.

Ook moissaniet voldoet aan de voorwaarde van schoonheid. De eigenschappen van deze edelsteen op dit vlak zijn vrijwel identiek aan die van diamanten. Er hangt, zoals al even kort genoemd, een beduidend ander prijskaartje aan.

Duurzaamheid
Het laatste criterium waaraan gesteente moet voldoen om zich edelsteen te noemen is het criterium duurzaamheid. Onder duurzaamheid wordt in dit geval gekeken naar onder andere de hardheid en de breekbaarheid van het gesteente. Wat diamanten betreft is duurzaamheid ook een feit. Diamant is namelijk de hardste grondstof die onze aarde levert. Relatieve hardheid wordt uitgedrukt in de schaal van Mohs. Diamanten scoren op deze schaal een tien, de hoogste score.

Qua duurzaamheid gooit ook moissaniet hoge ogen. Waar diamanten een tien scoren op de schaal van Mohs, zo scoort moissaniet een negen en een half op deze zelfde schaal.

Diamanten, een klein stukje geschiedenis

ruwe diamant

We weten vandaag de dag erg veel over diamanten. Toch is er ook tegenwoordig nog veel onduidelijk over dit bijzondere gesteente. Naar alle waarschijnlijkheid zijn diamanten vele miljoenen jaren geleden gevormd door de aarde. Een diamant is een relatief eenvoudige edelsteen, want diamant is eigenlijk niets anders dan gekristalliseerde koolstof. Diamanten zijn diep binnenin de aarde gevormd op zo’n 160 kilometer diepte. En dit bij temperaturen van zo’n 1300 graden Celscius. Vervolgens werd dit gesteente door pijpvormige kanalen naar het aardoppervlak gestuwd. Deze pijpvormige kanalen zijn verantwoordelijk voor de karakteristieke vorm van diamanten. De vorm laat zich het beste omschrijven als twee piramides die je met de onderkanten tegen elkaar aan zet. Al vroeg in de oudheid werd er gesproken over deze bijzondere edelstenen. Uitbarstingen van vulkanen hebben er toentertijd voor gezorgd dat de diamanten meer aan het aardoppervlak terecht kwamen.

Op verschillende plaatsen ter wereld worden diamanten gedolven. Bekende gebieden/landen waar diamanten gewonnen worden zijn:

 • Zuid Afrika
 • Oost-Siberië
 • India
 • Canada en de Verenigde Staten
 • Australië

Het Zuid-Afrikaanse bedrijf “De Beers” heeft vrijwel een wereldmonopolie als het om de handel in diamanten gaat. Een andere grote speler in deze markt is ALROSA, een bedrijf dat zijn herkomst vindt in Jakoetië (voormalige deelrepubliek van Rusland).

Naast Zuid-Afrika worden er ook in andere landen in Afrika diamanten gewonnen. De omstandigheden waaronder dit gebeurt zijn niet altijd om over naar huis te schrijven. Zo worden er ook vaak kinderen ingezet om diamanten te delven en wordt de opbrengst gebruikt voor het financieren van (burger)oorlogen of voor zelfverrijking van de machthebbers van het betreffende land. De diamanten afkomstig uit deze landen worden ook wel bloeddiamanten of conflictdiamanten genoemd. Vaak rust er een boycot op deze diamanten.

Verwerking en toepassing van diamanten

Het diamant zoals dit in de natuur voorkomt is kleurloos. Er bestaan echter ook gekleurde diamanten, welke veelal door de mens is bewerkt. Over het algemeen geldt dat hoe minder kleur een diamant heeft, hoe zuiverder deze is. En u begrijpt vast dat een zuivere diamant een hogere waarde vertegenwoordigd dan één met meer kleur. Dit is goed om te weten, ook bij het diamant testen.

Diamanten, zoals wij die kennen in sieraden of als mooie edelstenen, zijn door ons mensen bewerkt. Om de vorm van deze edelstenen verder te vervolmaken en de unieke glans optimaal tot zijn recht te laten komen worden zij geslepen en gepolijst. Dit is een uiterst precieze job die vakmanschap en kennis van zaken vereist. Aangezien diamanten zeer hard zijn, is er gespecialiseerde apparatuur voor nodig voor het bewerkingsproces.

Diamanten worden veel gebruikt in sieraden. Ringen, armbanden en kettingen zijn voorbeelden van sieraden waarin een diamant een ware eyecatcher is. Door de extreme hardheid van diamanten worden deze edelstenen ook toegepast in industrieel verband. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld grote boorkoppen die een dun laagje ruwe diamant bevatten. Ook wordt diamant gebruikt voor verschillende operatie-instrumenten.

Diamant testen, hoe gaat dit in zijn werk?

Vanzelfsprekend kunnen we u een heel gedetailleerde uitleg en beschrijving geven van het diamant testen. In dit geval maakt dit het uitleggen van diamant testen niet duidelijker. We hebben er dan ook voor gekozen om u het diamant testen uit te leggen aan de hand van een praktijkvoorbeeld, voorzien van foto’s. Op deze manier krijgt u een meer dan goede indruk van het proces dat diamant testen heet. Ook ziet u dat u dit heel eenvoudig zelf kunt. Wat u nodig heeft voor het testen van diamant is het volgende:

 • Een diamant tester
 • een object om te testen

WiseGoods Professionele Diamant Tester met LED - Edelsteen - Diamond Selector Pen

★★★★★
29,95  Op voorraad
vanaf 09/07/2024 13:20

In onderstaand voorbeeld testen we zowel diamant als moissaniet met een diamant tester. Op deze manier kunnen we u laten zien dat moissaniet erg veel op diamant lijkt. Overigens kunt u ook diamanten of moissaniet dat in sieraden is ingezet testen met de apparatuur die in onderstaande tests is gebruikt.

Moissaniet, een korte uitleg

Omdat moissaniet zo ontzettend veel raakvlakken heeft met diamant besteden we, zij het kort, ook aandacht aan dit edelgesteente. Moissaniet is een uiterst zeldzaam mineraal dat eigenlijk min of meer bij toeval is ontdekt. De Fransman Henry Moissan onderzocht in 1893 een stuk van meteoor. Deze meteoor was neergekomen in de Amerikaanse staat Arizona. Eerst kwalificeerde hij het moissaniet als zijnde diamant. Ruim tien jaar na de vondst van dit mineraal ontdekte hij dat het niet om diamant ging maar om iets dat siliciumcarbide heet. Lang werd gedacht dat dit siliciumcarbide alleen op meteorieten te vinden was. Pas in 1950 ontdekte men dat dit moissaniet ook in de natuur voorkomt. Zo werd het aangetroffen in een diamantmijn in Yakutia (VS) en in de Green River formatie in Wyoming.

Moissaniet wordt veel in sieraden verwerkt. Het meeste moissaniet is synthetische moissaniet, wat betekent dat het door de mens is gemaakt. Het is vele malen goedkoper dan diamant, terwijl je nauwelijks tot niet ziet dat je niet met echte diamant van doen hebt. Heel begrijpelijk dus dat juist dit materiaal veel wordt gebruikt bij de vervaardiging van sieraden.
Een andere toepassing van dit gesteente is de industriële toepassing. Ook hier geldt, net zoals bij diamanten, dat de hardheid van het materiaal erg bruikbaar is. De hardheid bedraagt immers 9,5 op de schaal van Mohs.

Diamant testen, overige manieren

Naast het diamant testen met een diamanten/moissaniet tester zijn er nog een aantal andere manieren waarop u diamanten op echtheid kunt controleren. Een aantal van deze manieren laten we nu de revue passeren:

Stiptest of lettertest
Diamanten hebben een hoge lichtbreking. Een ander woord voor dit verschijnsel is refractie en op basis van dit verschijnsel is de stip -of lettertest gebaseerd. Concreet gaat de test als volgt. Leg de diamant, of de vermeende diamant, op een letter of op een stip. Is deze letter nog steeds leesbaar of is de stip nog steeds zichtbaar? U heeft dan niet met een echte diamant van doen. De hoge refractie zorgt ervoor dat u de stip of letter niet meer waar kunt nemen. Let op: een test als deze is niet 100% betrouwbaar!

Visuele inspectie
Diamanten testen op echtheid door middel van louter en alleen een visuele inspectie betekent een zeker risico nemen. Dit soort testen biedt namelijk geen 100% zekerheid. Toch is goed om deze methoden wel te kennen in het geval u geen andere middelen tot uw beschikking heeft om de diamanten op echtheid te testen.

 • Gezien de hardheid van diamanten (10 op schaal van Mohs) vertonen diamanten normaliter geen gebruikers -of draagsporen. Komt u deze tegen op de (vermeende) diamant dan is gerede twijfel over de echtheid gerechtvaardigd
 • Ook de slijpvorm kan u meer informatie verschaffen over de echtheid van een diamant. Belangrijk hierin is om te kijken of de bovenkant van de edelsteen mooi recht geslepen is
 • Net zoals gouden voorwerpen kunnen ook diamanten een keurmerk of inscriptie hebben. Let wel, dit kan en dit is dus zeker niet bij alle diamanten het geval. Een keurmerk of inscriptie zal in het geval van diamanten altijd zijn aangebracht door middel van een lezer. Dit wederom in verband met de hardheid van het materiaal. Overigens is het goed om te weten dat dit soort keurmerken of inscripties met het blote oog niet waar te nemen zijn. Een diamantloep is dan ook een onontbeerlijk instrument bij deze visuele test. Keurmerken/inscripties worden “uitgegeven” door: Hoge Raad Diamant Antwerpen (HRD), Gemological Institute Of America (GIA), International Gemological Institute (IGI).

Kleurtest
Met behulp van ultraviolet licht kan de echtheid van een diamant worden aangetoond. Een echte diamant zal onder dit licht blauw kleuren. Ook de kleurtest is een test die aannemelijk maakt dat het om een echte diamant gaat en biedt geen 100% uitsluitsel.

De ademtest
Een test die niet tot de meest betrouwbare tests behoort is de ademtest. Een echte diamant beslaat niet. Dit betekent dat wanneer u “wasemt” op de diamant deze niet mag beslaan door uw adem/wasem. Er zijn echter teveel factoren waarmee rekening moet worden gehouden om deze test betrouwbaar te noemen. Synthetisch moissaniet beslaat immers ook niet. Daarnaast zal de diamant voor deze test vetvrij en schoon moeten zijn, want anders beslaat de diamant gewoon.

U begrijpt dat diamant testen met een diamant/moissaniet tester de meest betrouwbare methode is om diamanten op echtheid te testen. Uiteraard is het bij gebruik van deze tester erg belangrijk dat u de test uitvoert volgens de instructies die worden uitgelegd in de meegeleverde handleiding van deze tools!

Hoe bepaalt u de waarde van diamanten?

diamant kwaliteit

Diamant testen op echtheid heeft uiteindelijk maar één doel… er een waarde aan koppelen. De waardebepaling van diamanten bestaat uit vier onderdelen. Deze onderdelen zijn:

 • Color
 • Cut
 • Carat
 • Clarity

Deze onderdelen, ook wel de vier C’s genoemd, lichten we hieronder kort toe.

Color/kleur
Diamanten zijn van nature (vrijwel) kleurloos. Logisch gevolg hiervan is dat een diamant waardevoller is naarmate hij minder kleur heeft. De kleur van een diamant wordt altijd aangeduid door middel van een letter. De letter D staat voor diamanten met de minste kleur, of wel de meest zuivere diamanten. U begrijpt vast dat dit tevens de meest zeldzame diamanten zijn. Een diamantair beoordeelt de kleur van een diamant aan de hand van zogenaamde “masterstones”. Dit kunt u het beste zien als geijkte diamanten. Onderstaande schema’s worden gebruikt bij het bepalen en aanduiden van de kleur van diamanten:

Fijnste wit+ (Jager)

Fijnste wit (River)

Fijn wit+ (River)

Fijn wit (Top Wesselton)

Wit (Wesselton)

Licht getint wit+ (Top Crystal)

Licht getint wit (Crystal)

Getint wit+ (Top Cape)

Getint wit (Top Cape)

Getinte kleur (Cape)

Getinte kleur (Low Cape)

Getinte kleur (Very Light Yellow)

Getinte kleur (Light Yellow)

Diamant kleur

Cut/slijpwijze
De tweede C staat voor cut en daarmee wordt de slijpwijze van de diamant bedoeld. Belangrijk onderdeel hierin zijn de zogenaamde “sneeën” van de diamant, ook wel facetten genoemd. De “briljant-vorm” is de meest voorkomende vorm waarin diamanten worden geslepen. Een diamant die in deze vorm is geslepen heeft maar liefst 58 facetten die ervoor zorgen dat de diamant zijn kenmerkende en unieke glans krijgt. Over smaak valt niet te twisten en dit geldt ook voor de slijpwijze/slijpvorm van een diamant. Dit is voor de waardebepaling dus minder van belang, want wat de één mooi vindt kan de andere weer veel minder mooi vinden. Toch wordt de “cut” wel meegenomen in de waardebepaling van diamanten, omdat er bij dit onderdeel kritisch wordt gekeken naar de plaatsing van de facetten.

Carat/karaat
Bij het horen van karaat denkt u ongetwijfeld direct aan goud. Heel begrijpelijk, maar ook de waarde van diamanten wordt mede bepaald door het carat of karaat. In het geval van diamanten staat karaat voor het gewicht van een diamant. Zo is één karaat 0,2 gram. Verder is het wat dit betreft belangrijk om te weten dat 1 karaat ook voor 100 punten staat. Voor het bepalen van het karaat is gespecialiseerde apparatuur vereist. Karaat wordt weergegeven in twee decimalen (zie onderstaand schema).

Diamant karaat

Clarity/zuiverheid
Een diamant is een natuurproduct pur sang. Dit betekent dat, hoe mooi een diamant ook is, deze zogenaamde onzuiverheden kan bevatten. Bij clarity van een diamant draait het om de schoonheid ervan en dus is de logische conclusie dat hoe minder onzuiverheden een diamant heeft, hoe kostbaarder deze zal zijn. Onzuiverheden bij een diamant kunnen onder andere zwarte puntjes of inwendige scheurtjes zijn. Om deze “gebreken” te kunnen constateren heeft u een diamantloep nodig, want met het blote oog zijn deze simpelweg vaak niet waar te nemen.

Onderstaand schema verschaft meer duidelijkheid over clarity en de beoordeling ervan:

Loupe-clean; Geen enkel kenmerk is zichtbaar met de loep

Very very small internal characteristics; De kenmerken zijn erg moeilijk tot moeilijk te vinden met de loep

Very small internal characteristics; De kenmerken zijn vrij gemakkelijk te vinden met de loep

Small internal characteristics; De kenmerken zijn gemakkelijk tot erg gemakkelijk te vinden met de loep

Pique 1; De kenmerken zijn moeilijk te vinden met het blote oog door de bovenkant van de diamant

Pique 2; De kenmerken zijn makkelijk te vinden met het blote oog en hebben weinig invloed op de schittering van de diamant

Pique 3; De kenmerken zijn erg gemakkelijk te vinden met het blote oog en hebben invloed op de schittering van de diamant

De vier C’s spelen zoals gezegd een belangrijke rol in de waardebepaling van diamanten. Er is nog echter een belangrijke en bepalende factor in dit proces, namelijk de dagprijs van diamanten. De prijs van diamanten schommelt en de koers van diamanten is dus wel degelijk iets om in de gaten te houden.

Conclusie

Diamanten, achter deze mooie en unieke edelstenen gaat een hele wereld schuil. Het is goed om enige basiskennis van diamanten te hebben en wij hopen met dit artikel hieraan bij te dragen. Net zoals bij goud draait het ook bij diamanten om het bepalen van de waarde ervan. Diamanten testen op echtheid hoort hierbij in feite altijd de eerste stap te zijn. Diamanten testen met behulp van tools als de diamanten tester en/of de moissaniet tester geeft u namelijk direct uitsluitsel en zekerheid of u wel of niet met een echte diamant te maken heeft. Pas als u dit weet komt het proces van waardebepaling in beeld. Vertrouwen is goed, maar controleren is beter als het gaat om de echtheid van diamanten. Deze edelstenen zijn simpelweg te kostbaar om hier risico mee te lopen. En nu u weet dat diamanten testen relatief eenvoudig is en door u zelf uit te voeren is, dan gaat u toch ook voor zekerheid?

Gebruikte bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moissaniet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Edelsteen
https://www.mostert-juweliers.nl/blog/wat-is-diamant/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diamant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtbreking
diamantwisselkantoor.nl/diamant-waarde